Profesor Dato' Dr. Md Amin bin Md Taff

Naib Canselor

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas C VK7

Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan

md.amin@fsskj.upsi.edu.my

015-48797084

Profesor Dr. Marzita binti Puteh

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas C VK7

Fakulti Sains dan Matematik

marzita@fsmt.upsi.edu.my

01548117431

Profesor Ts. Dr. Suriani binti Abu Bakar

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas C VK7

Fakulti Sains dan Matematik

suriani@fsmt.upsi.edu.my

015-48797554

Profesor Madya Dr. Norkhalid bin Salimin

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan

norkhalid@fsskj.upsi.edu.my

01548117197

Encik Helmi Zaifura bin Abdul Rahman

Pendaftar

Pendaftar, Pegawai Tadbir, Gred Utama C

Pejabat Pendaftar

helmi@upsi.edu.my

054506444

Encik Mohamad Najib bin Mohamed

Bendahari

Pegawai Kewangan W54

Jabatan Bendahari

najib@bendahari.upsi.edu.my

05-4506300

Cik Noriha binti Muhammad

Ketua Pustakawan

Pustakawan S52

Perpustakaan Tuanku Bainun

noriha@upsi.edu.my

05-4505316

Ir. Zulkefly bin Mohd Yusof

Pengarah (Pengurusan Tertinggi)

Jurutera J54

Jabatan Pengurusan Pembangunan & Harta Benda

zulkefly@jpphb.upsi.edu.my

05-4506111

Profesor Dr. Raja Nor Safinas binti Raja Harun

Dekan, Institut Pengajian Siswazah

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas C VK7

Fakulti Bahasa dan Komunikasi

nor.safinas@fbk.upsi.edu.my

05-450 7219

Profesor Madya Dr. Mazura @ Mastura binti Muhammad

Dekan, Fakulti Bahasa Dan Komunikasi

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Bahasa dan Komunikasi

mazura@fbk.upsi.edu.my

05-4506133

Profesor Madya Dr. Mohd Zahuri bin Khairani

Dekan, Fakulti Seni, Komputeran Dan Industri Kreatif

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif

zahuri@fskik.upsi.edu.my

05-4506768

Profesor Madya Dr. Mohd Faizal Nizam Lee bin Abdullah

Dekan, Fakulti Sains Dan Matematik

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Sains dan Matematik

faizalee@fsmt.upsi.edu.my

01548797201

Profesor Madya Dr. Mohd Asri bin Mohd Noor

Dekan, Fakulti Pengurusan Dan Ekonomi

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

mohd.asri@fpe.upsi.edu.my

015-48797539

Profesor Madya Dr. Mohd Hairy bin Ibrahim

Dekan, Fakulti Sains Kemanusiaan

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Sains Kemanusiaan

hairy@fsk.upsi.edu.my

05-4505163

Profesor Madya Dr. Mohd Kipli bin Abdul Rahman

Dekan, Fakulti Muzik Dan Seni Persembahan

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS53

Fakulti Muzik dan Seni Persembahan

kipli@fmsp.upsi.edu.my

4506700

Dr. Jaffry bin Zakaria

Dekan, Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS51

Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan

jaffry@fsskj.upsi.edu.my

05-4505535

Dr. Mohd Azlan bin Mohammad Hussain

Dekan, Fakulti Teknikal Dan Vokasional

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS51

Fakulti Teknikal dan Vokasional

azlan_hussain@ftv.upsi.edu.my

05- 4586123