Profesor Dato' Dr. Md Amin bin Md Taff

Naib Canselor

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas A VK5

Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan

md.amin@fsskj.upsi.edu.my

05-4596200

Profesor Dr. Abdul Rahim bin Razalli

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas C VK7

Fakulti Pembangunan Manusia

rahim.r@fpm.upsi.edu.my

015-48797277

Profesor Dr. Suriani binti Abu Bakar

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas B VK6

Fakulti Sains Dan Matematik

suriani@fsmt.upsi.edu.my

05-4507208

Profesor Dr. Norkhalid bin Salimin

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas C VK7

Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan

norkhalid@fsskj.upsi.edu.my

01548117197

Encik Helmi Zaifura bin Abdul Rahman

Pendaftar

Pendaftar, Pegawai Tadbir, Gred Utama C

Pejabat Pendaftar

helmi@upsi.edu.my

054506444

Encik Mohamad Najib bin Mohamed

Bendahari

Pegawai Kewangan W54

Jabatan Bendahari

najib@bendahari.upsi.edu.my

05-4506300

Puan Salwati binti Mohd Aris

Penasihat Undang-Undang

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti Gred Khas C

Bahagian Perundangan

salwati@upsi.edu.my

054505089

Cik Noriha binti Muhammad

Ketua Pustakawan

Pustakawan S54

Perpustakaan Tuanku Bainun

noriha@upsi.edu.my

05-4505316

Prof. Madya Dr. Ing Maizatul Hayati binti Mohamad Yatim

Dekan, Fakulti Komputeran Dan Meta-Teknologi

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Komputeran Dan Meta-Teknologi

maizatul@meta.upsi.edu.my

05-4506000

Profesor Dr. Raja Nor Safinas binti Raja Harun

Dekan, Institut Pengajian Siswazah

EXPERT@UPSI
Profesor Universiti Khas C VK7

Fakulti Bahasa Dan Komunikasi

nor.safinas@fbk.upsi.edu.my

05-450 7219

Profesor Madya Dr. Abdul Talib bin Mohamed Hashim

Dekan, Fakulti Pembangunan Manusia

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Pembangunan Manusia

abdul.talib@fpm.upsi.edu.my

05-45056175

Prof. Madya Ts. Dr. Muhammad Zaffwan bin Idris

Dekan, Fakulti Seni, Kelestarian & Industri Kreatif

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Seni, Kelestarian & Industri Kreatif

zaffwan@fskik.upsi.edu.my

6 05 4505190

Profesor Madya Dr. Mazura @ Mastura binti Muhammad

Dekan, Fakulti Bahasa Dan Komunikasi

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Bahasa Dan Komunikasi

mazura@fbk.upsi.edu.my

05-4506133

Dr. Jaffry bin Zakaria

Dekan, Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS51

Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan

jaffry@fsskj.upsi.edu.my

05-4507172

Profesor Madya Dr. Mohd Faizal Nizam Lee bin Abdullah

Dekan, Fakulti Sains Dan Matematik

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Sains Dan Matematik

faizalee@fsmt.upsi.edu.my

01548797201

Profesor Madya Dr. Mohd Asri bin Mohd Noor

Dekan, Fakulti Pengurusan Dan Ekonomi

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Pengurusan Dan Ekonomi

mohd.asri@fpe.upsi.edu.my

05-4507372

Profesor Madya Dr. Muhammad Fazli Taib bin Saearani

Dekan, Fakulti Muzik Dan Seni Persembahan

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Muzik Dan Seni Persembahan

fazli@fmsp.upsi.edu.my

6054505516

Dr. Mohd Azlan bin Mohammad Hussain

Dekan, Fakulti Teknikal Dan Vokasional

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS51

Fakulti Teknikal Dan Vokasional

azlan_hussain@ftv.upsi.edu.my

05-4506659

Prof. Madya Ts. Dr. Nor Kalsum binti Mohd Isa

Dekan, Fakulti Sains Kemanusiaan

EXPERT@UPSI
Pensyarah Universiti DS54

Fakulti Sains Kemanusiaan

norkalsum@fsk.upsi.edu.my

05-4505134